Loading...
Home2021-06-04T12:45:55+00:00

Sharing dance is the highest form of Charity – Natya Shastra

Diksoochi Natyalaya – an institute devoted to Dance & Music. Here we teach and perform Bharatanatyam, Karnataka Classical Music, Instruments like Violin & Mrudangam. We started the academy in 2010. The major dance form at our academy is the Indian classical style “Bharatanatyam”.  – Read More…

April 2020

ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ

ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮುಂಚೆ ಹಾಗು ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ [...]

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಲು 5 ಸೂತ್ರಗಳು ..!!

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ/ಕಲೆ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ , ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ [...]

Load More Posts